SpeedCommander 17.40.9000

SpeedCommander 17.40.9000

SpeedProject – 9,5MB – Shareware –
ra khỏi 134 phiếu
4 Stars User Rating
SpeedCommander là một quản lý tập tin thoải mái. Nó xây dựng trên công nghệ đã được chứng minh của hai cửa sổ và cung cấp một vô số các chức năng đặc biệt. Sắp xếp, sao chép, di chuyển hoặc xóa các tập tin hoặc sử dụng bàn phím hoặc chuột.

SpeedCommander Hiển thị tập tin và thư mục trong công nghệ đã được chứng minh của hai cửa sổ - nguồn và mục tiêu hoạt động là do đó luôn luôn có thể nhìn thấy. Điều này đảm bảo một năng suất cao hơn so với Windows Explorer và điều hướng một cực kỳ nhanh chóng thông qua các tập tin, thư mục và site FTP.

Tổng quan

SpeedCommander là một Shareware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi SpeedProject.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.696 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của SpeedCommander là 17.40.9000, phát hành vào ngày 02/05/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 17.40.9000, được sử dụng bởi 26 % trong tất cả các cài đặt.

SpeedCommander đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 9,5MB.

Người sử dụng của SpeedCommander đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho SpeedCommander!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 1.696 UpdateStar có SpeedCommander cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
SpeedProject
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại